Prvá návšteva

Pri prvej návšteve našej ambulancie prejdete dôkladným bezbolestným vstupným vyšetrením z intra aj extraorálneho pohľadu. Ešte pred vstupom do ambulancie je potrebné v čakárni vyplniť krátky dotazník obsahujúci základné osobné údaje a informácie o Vašom zdravotnom stave. S jeho pomocou budeme môcť čo najlepšie určiť postup liečby.

Súčasťou samotného vstupného vyšetrenia sú minimálne 3 roentgenové snímky:

  • panoramatický, OPG snímok, ktorý poskytne doktorovi komplexný pohľad na všetky zuby, korene a kosti týkajúce sa dutiny ústnej.

  • dva záhryzové, bite-wingové snímky, na detekciu medzizubných kazov. V prípade nutnosti sa robia ešte detailné snímky na koreňové výplne alebo parodontálne snímky na zhodnotenie stavu kosti v medzizubných priestoroch.

 

Na konci vstupného vyšetrenia ste informovaný o komplexnom stave dutiny ústnej a na základe Vašich požiadaviek je zhotovený podrobný liečebný plán. Je pre nás veľmi dôležité, aby pacient porozumel všetkým krokom následného ošetrenia.